Carnet jove

Carnet jove

Carnet jove

Facebook Twitter Instagram

 

 

Obres respresentades  >  Produccions pròpies  >  Molt soroll per no res
Repartiment
Comentari
Premsa
Fotos

Autor William Shakespeare
Traducció Josep M. de Sagarra
Director Ramon Ribalta
 
 
Don Pere, Príncep d'Aragó
Don Joan, el seu germà bastard
Claudi, jove senyor de Florència
Benedicte, jove senyor de Pàdua
Leonato, governador de Messina
Baltasar, criat de Don Pere
Conrad, company de Don Joan
Boràchio, company de Don Joan
Fra Francesc, frare
Esbarzer, agutzil
Xurriaques, batlle de barriada
Un sagristà
Hero, filla de Leonato
Beatriu, neboda de Leonato
Ürsula, cambrera d'Hero
Margarida, cambrera d'Hero
Carles Cano
Josep Seguí
Joan Baptista Torrella
Josep Barceló
Josep Pont
Lluís Saus
Francesc Fusté
Miquel Serra
Manel Labrandero
Lluís Matas
Ramon Avellaneda
Josep Seguí
Mª Antònia Vidal
Montserrat Vidal
Lourdes Morral
Pepita Alguersuari
 
 
Producció
Espai escènic
Disseny de vestuari
Màscares
Il·luminació
Música
Mestre de ball
_________________________

Operador de so
Operador de llums
Estris escènics
Realització de vestuari
Col·laboració tècnica de vestuari
Disseny gràfic
Fotografies
Promoció i imatge
Gerència
Impressió
_________________________

Direcció
Josep Garrido
Ramon Ribalta
Jordi Fité
August Duch
Marc Prunés
Jordi Fité
Tomàs Mañosa
_________________________

Marc Sabater
Marc Prunés
Joaquim Tudela
Equip de modistes del Teatre del Sol
Jaume Urpí
Albert Novellón
Josep Busoms
Emili del Bas i Salvador Fité
Francesc Garriga
Original de Josep Vera
_________________________

Ramon Ribalta i Jordi Fité